HVEM GRIBER DE UNGE

Er gymnasierne og erhvervsskolerne klar til at modtage elever, som har gået i skole under corona de sidste 2 år.

Kan de indhente de huller som måtte være, og bevare det høje faglige niveau?

De sidste 2 år har budt vores unge mennesker svingende undervisning. Det er der nogle elever som har nydt godt, og nogle elever som bestemt ikke har nydt godt af. De bliver sendt videre efter 9. eller 10. klasse uden det samme faglige niveau, sociale kompetencer, dannelse og senest også eksamenserfaring, som årgange før dem. De elever som har svært ved at lære, læse eller regne, har ikke fået den hjælp de fortjener og skal have. Uddannelserne skal kunne rumme disse elever, så de ikke bliver tabt i systemet. De skal gribes. Ungdomsuddannelserne skal også gribe de stærkeste elever, som skal holdes til ilden og bevare deres gejst for at lære mere. De skal fortsat udfordres og have muligheden for at udvikles fagligt.

Vi skal støtte de svageste, udfordre de stærkeste, og så er vi forpligtet til at indhente den dannelse og læring som er gået tabt. Så vores unge får mulighed for at komme godt videre i livet, og så de også får mulighed for at bidrage til det samfund, som vi alle nyder godt af.