Et godt mentalt helbred

En sund fritid
En kortere skoledag skal sikre gode og sunde fritidsinteresser. Fællesskabet, kulturen og venskaberne man får til volleyball, fodbold, spejder eller noget helt andet, betyder meget for hvor unge ender når de bliver voksne.
I vores fritidsinteresser lærer vi at tabe og vinde med samme sind, og vi lærer at arbejde sammen som et hold. Her løber dem som er gode til det, og dem som er bedst på målet står der. Her lærer vi også at fordybe os i øvelokalet, både alene og sammen med resten af bandet.
Vi lærer at træning og hårdt arbejde betaler sig, og at man ikke kommer sovende til de gode resultater.
Det er alt sammen en vigtig del af vores dannelse, og en forståelse af vores danske værdier, som vores børn skal lære.

Dit barns trivsel skal være en prioritet
For mange unge kæmper med et dårligt mentalt helbred, og det går ud over deres skolegang og deres fremtid.
Et realistisk eksempel lyder:
Troels går i 9. klasse og skal snart videre på ungdomsuddannelse. Når han kigger rundt på sine klassekammerater, så har hver 4. af hans kammerater et dårligt meltalt helbred. Går han i en gennemsnitlig klasse, så er der også 2 af hans kammerater der allerede har en psykisk sygdom.
Det er baseret på tallene fra socialministeriet og sundhedsstyrelsen, og de er uhyggelige. Den manglende hjælp endnu mere uhyggelig.
Derfor skal vi uddanne endnu flere læger i Danmark, og de skal bruge deres tid på dem som har brug for det – ikke unødigt papirarbejde.
Skolerne skal også være bedre til at finde og hjælpe de unge, som har svært ved at overskue hverdagen. En tidlig indsats betaler sig.