En bedre skole

En kortere skoledag
En kortere skoledag skal sikre gode og sunde fritidsinteresser. Hver time skal tælle, og lige nu bruger vi for meget tid på den såkaldte “understøttende undervisning”. Den tid kan bruges langt bedre på undervisning med flere lærere på samme tid. De danske elever skal blive dygtigere, og det bliver de ikke ved at gå i skole i længere tid.
Skoletiden skal bruges fornuftigt.

Flid betaler sig
Det er et konservativt syn på livet, at flid altid skal kunne betale sig. Det gælder også i skolen. Her skal vi være bedre til at støtte op om de bogligt stærke og talentfulde elever. Hvis et barn i 3. klasse sidder og læser Harry Potter, imens klassekammeraterne læser læs-let-bøgerne, så er der behov for en særlig indsats, for at holde motivationen oppe. De danske skoler skal være rustet, til at modtage særligt dygtige elever, og kunne motivere og støtte dem.

Ordblindhed
Dårlig korttidshukommelse, et mangelfuldt ordforråd, manglende lyst til læselektier. Det er nogle af de kendetegn der kan være ved ordblinde børn.
Forestil dig at skulle starte på en ungdomsuddannelse, teknisk skole, HF eller lignende, med de udfordringer. Det er der i dag alt for mange unge som kæmper med, og behovet for en øget opmærksomhed på ordblindhed, er ikke blevet mindre efter 2 år med fjernundervisning i skolerne.
Når vi sender vores børn i skole, så skal vi kunne stole på, at skolen og dens ledelse sikrer sig, at vores børn bliver testet allerede i børnehaveklassen med Ordblinderisikotesten.
At unge mennesker i dag først opdager at de er ordblinde, når de er gået ud af skolen, er ikke i orden.
Jeg synes at skolerne skal erstatte den nationale test, med en national test for ordblindhed.

Godt håndværk
Elever som har en særlig interesse i håndværksfagene, skal have mulighed for at dygtiggøre sig i det. At være dygtig eller klog i den danske skole, er mere end at kunne læse og regne. Aldrig nogensinde før har der været så hårdt brug for elever der vælger erhvervsuddannelserne, og derfor skal vi være bedre, til at vise værdien af et godt håndværk – også i skolerne.

Bedre erhvervsuddannelser er vejen frem!
Erhvervsuddannelserne skal have et reelt økonomisk løft. De skal have tidssvarende udstyr og bedre faciliteter på skolerne.
Vi skal stille krav til et kompetenceløft for lærerne, for at sikre de bedste muligheder for vores elever og lærlinge på erhvervsskolerne.
De faglærte spiller en vigtig rolle i Danmarks økonomiske fremtid.