Erhvervslivet

Kort sagt er det erhvervslivet som betaler gildet. Der er ikke noget velfærdssamfund uden et aktivt og blomstrende erhvervsliv. Det er skatter og afgifter i forbindelse med erhvervslivet, som sikrer at vi har en familielæge, et nærpoliti, sygehuse som fungerer og skoler der kan tilbyde den nødvendige undervisning.

Derfor lytter jeg til erhvervslivet her på Fyn om omegn, det er vigtigt at forstå hvad der skaber muligheder for deres forretning. De skal have arbejdskraft, de skal bruge veje der kan bære et vogntog, gode muligheder for at hente den nødvendige arbejdskraft i udlandet, hvis der er mangel herhjemme.

Hjulene skal køre rundt, og det kræver at vi altid er opmærksomme på dem.

Er Lillebæltsbroen en flaskehals? Det er et af de spørgsmål som kan melde sig, og som vi skal være klar på at tage hånd om.