Erhvervslivet

Erhvervslivet betaler gildet
Der er ikke noget velfærdssamfund uden et aktivt og blomstrende erhvervsliv. Det er skatter og afgifter i forbindelse med erhvervslivet, som sikrer at vi har en familielæge, et nærpoliti, sygehuse som fungerer og skoler der kan tilbyde den nødvendige undervisning. Derfor lytter jeg til erhvervslivet her på Fyn om omegn, det er vigtigt at forstå hvad der skaber muligheder for jeres forretning.
De skal have arbejdskraft, de skal bruge veje der kan bære et vogntog, gode muligheder for at hente den nødvendige arbejdskraft i udlandet, hvis der er mangel herhjemme.

Selskabsskatten
Der er i øjeblikket en for høj selskabsskat, og det gør det uattraktivt at drive virksomhed og bidrage til Danmark. Derfor skal vi have sænket selskabsskatten, så vi tilgodeser de erhvervsdrivende, som arbejder det ekstra, for at skabe arbejdspladser og vækst for os.

Hjulene skal køre rundt, og det kræver at vi altid er opmærksomme på erhvervslivet.

Grøn omstilling
Det er i vores alles interesse, at vi gør det rentabelt og attraktivt for vores erhvervsliv at omstille til den grønnere linje. Derfor skal vi inddrage erhvervslivet langt mere i denne proces. Fremtiden skal være bæredygtig, og derfor skal det hjælpes på vej, så vi kommer hurtigere og bedre igennem med den grønne omstilling.
Her skal vi heller ikke være blege for at tænke i nye baner, kan A-kraft være en del af løsningen?

Unødvendig bureaukrati
Det skal være attraktivt at grundlægge og drive virksomhed. Virksomhederne, nye som gamle, skal ikke falde under for uhensigtsmæssige regler og unødvendigt papirarbejde. Det skal være let og gennemsigtigt at drive virksomhed i Danmark.