Flere penge i hverdagen

Den som arbejder hårdt…
Skal også belønnes. Hvis du arbejder hårdt, så skal du også have lov til at beholde flere af dine penge. Ganske simpelt.
Jeg vil hæve dit beskæftigelsesfradrag, så du kan bruge flere af dine egne penge på din familie.

Hæv topskattegrænsen
Det giver ikke mening at straffe nogen for at arbejde hårdt. Jeg mener at vi skal sige tak, til dig som knokler og betaler din skat. Det vil jeg gøre, ved at hæve grænsen for hvornår du betaler topskat.

Arver dine børn eller SKAT?
I dag betaler de efterladte op mod 36% i afgift, når de skal arve. Det mener jeg er amoralsk og forkert. Derfor skal arveafgiften afskaffes for private.
Desuden skal familier kunne lade deres virksomhed gå i arv, uden at de bliver beskattet af det. Jeg vil afskaffe arveafgiften på familievirksomheder.