Flere penge i hverdagen

Den som arbejder hårdt…
Skal også belønnes. Hvis du arbejder hårdt, så skal du også have lov til at beholde flere af dine penge. Ganske simpelt.
Jeg vil hæve dit beskæftigelsesfradrag, så du kan bruge flere af dine egne penge på din familie.

Afskaf topskatten
Det giver ikke mening at straffe nogen for at arbejde hårdt. Jeg mener at vi skal sige tak, til dig som knokler og betaler din skat. Derfor vil jeg afskaffe topskatten.
For din og Danmarks økonomi.

Et simplere skattesystem
Jeg foreslår at man laver et nyt og mere simpelt system. Hele systemet skal være mere simpelt og overskueligt, og det er der vel næppe nogen der kan være imod.
I stedet for at give jer jeres egne penge tilbage (feriepenge, varmechecks m.m.) så mener jeg nemlig at det ville være meget nemmere hvis I havde beholdt flere af jeres egne penge helt fra starten.
Skatten skal være forståelig og simpel.
Simpelthen.

Arver dine børn eller SKAT?
I dag betaler de efterladte op mod 36% i afgift, når de skal arve. Det mener jeg er amoralsk og forkert. Derfor skal arveafgiften afskaffes for private.
Desuden skal familier kunne lade deres virksomhed gå i arv, uden at de bliver beskattet af det. Jeg vil afskaffe arveafgiften på familievirksomheder.

Ud af afgiftsjunglen
Der er alt for mange besværlige og latterlige afgifter for private og erhvervsdrivende. Derfor er det en vigtig mærkesag for mig, at skære ned på unødvendige og forældede afgifter og procedurer for danskere.
Et eksempel her kunne være chokoladeafgiften, som er 100 år gammel, og skyld i unødvendig papirarbejde for de små erhvervsdrivende. Her skal din lokale chokoladeleverandør indberette hver enkelt lille nød som de har overtrukket med chokolade.
Lad os fejre 100års fødselsdagen for den afgift, ved at afskaffe den!